Ред је да се представимо...

 

Добар дан! 

 

Ми смо истраживачи, креативци, маштари, пчеле вреднице, књишки црвићи и совице паметнице. 

Ми смо ученици из петице (редни број нашег одељења).

Има нас... много :) и сви смо добри другари.

Волимо школу и, верујте нам на реч, школа воли нас! ;)

Наша учитељица зове се Ивана и тврди да се може све што се хоће па треба желети добро, а ,,за доброту је сваки дан добар дан".

 

Овај простор предвиђен је за похрањивање наших успомена, постигнућа, добрих идеја и других важних стварчица.

Надамо се да ће се сви посетиоци осећати пријатно и разиграно при посети сајту.

 

Create Your Own Website With Webador